header
 
Vastgoed Adviseurs Online® (VAO®) is een initiatief van docenten en vastgoeddeskundigen waarbij het delen van kennis tegen een zo’n laag mogelijke kostprijs het uitgangspunt is.


Tevens wordt docenten en vastgoeddeskundigen de mogelijkheid geboden om publicaties, ook bij kleinere oplages via VAO® in de markt te zetten. VAO® beschikt over een uitgebreid netwerk en enkele duizenden abonnees op een of meerdere uitgaven.

Jaarlijks wordt de Vastgoed Taxatiewijzer (VTW) uitgebracht. Deze uitgave bevat alle gegevens die nodig zijn om de exploitatielasten van beleggingsvastgoed te kunnen inschatten. Dit boekje is vanwege de betrouwbaarheid van informatie en zijn handzame vorm, een handige hulp voor makelaars, taxateurs, beleggers, eigenaren en financiers in de vastgoedsector.

Een ander initiatief van VAO® is de ontwikkeling van de Real Estate Valuator® (REV®). Een digitale tool met een kennisbank, met onder andere bouwgebreken, OZB tarieven, rioollasten en herbouwwaarden om snel de exploitatiekosten, herstel- en verbeterkosten van vastgoed te kunnen bepalen. Deze tool is ontwikkeld in samenwerking en in nauw overleg met de overheid, marktpartijen, financiële instellingen, validatie instituten, certificerende instellingen en onderwijs. Beroepsverzekeraars Schouten en Bavam hebben aangegeven, dat indien de taxateur de Real Estate Valuator® gebruikt voor de onderbouwing van de taxatie dit zonder meer valt binnen de door de taxateur afgesloten beroepsaansprakelijkheid. De applicatie bevat meer dan 300 referentie objecten waaronder ook de objecten uit de VTW.

www.VAOshop.nl

liner